.

Problematika manipulačnej techniky je náročná na kvalitu, presnosť a spoľahlivosť, preto kladieme dôraz na komplexnú ponuku služieb počnúc samotným technickým návrhom, výberu použitého materiálu, presnosť samotnej montáže a nevynímajúc promptný a spoľahlivý servis hydraulických rúk, žeriavov, vysokozdvižných plošín, nadstavieb a ostatného príslušennstva. Našou výhodou sú dlhoročné odborné skúsenosti našich zamestnancov, technické zázemie a používanie komponentov kvalitných a renomovaných výrobcov.

Montáž

Špecializujeme sa na montáž manipulačnej techniky ako sú hydraulické ruky, žeriavy, nadstavby, plošiny na nákladné podvozky, ktoré realizujeme podľa individuálnej požiadavky zákazníka. Na základe účelu využívania vám vypracujeme technický návrh a dokumentáciu, podľa ktorých následne montážny pracovníci realizujú samotnú montáž zariadenia a následne oprávnený technik zabezpečí technickú kontrolu a preskúšanie inštalovaného zariadenia.

Servis a údržba

Montážou mechanizmu naša práca nekončí. Naši zákazníci sa na nás môžu spoľahnúť 24 hodín denne. Zabezpečujeme pre ich mechanizmy pravidelné servisné prehliadky, údržbu ale aj servisné zásahy v prípade akejkoľvek poruchy. Servis poskytujeme v našej prevádzke ale aj priamo na mieste prevádzky zariadenia.

Servisná služba 24 hodín denne

Vývojové inžinierstvo

Problematika manipulačnej a dopravnej techniky je náročná a predovšetkým vždy individuálna záležitosť. Preto spracovanie návrhu optimálneho technického riešenia je pre nás jedna z dôležitých služieb, ktorú poskytujeme s dlhoročnými skúsenosťami. Zameriavame sa na vývoj špeciálnych nadstavieb podľa individuálnych zadaní.

Naša ponuka

Tlačítko hydraulické ruky pre stavebné účelyTlačítko hydraulické ruky lesnícke
Tlačítko hydraulické ruky pre  spracovanie odpadovTlačítko hydraulické ruky nadstavby

logo total autorizovany distributor

logo motul autorizovany distributor

logo Rotinger exkluzívny distribútor pre Slovensko